Oznámení

Jan Kudláček   zemřel 25.11.2017 ve věku 89 let

Václav Kudláček - syn,    zemřel 24.4.2018 ve věku 53 let

Z mě dostupných informací nejsou žádní dědicové, kdo bude spravovat dílo Jana Kudláčka nevím.

Tyto stránky vznikaly za života Jana Kudláčka a měl z nich upřímnou radost. Podařilo se je dokončit a spustit za pomoci Václava Kudláčka, který byl synem Jana a věnoval je jako poctu tátovi, jeho dílu a hlavně jeho čtenářům a obdivovatelům. 

Václav Kudláček plánoval i v připravované, nezveřejněné sekci "Prodej ilustrací" možnost zakoupení reprodukcí ilustrací i originálů. K zveřejnění této možnosti již nedošlo a tak nevím jestli správce pozůstalosti tuto možnost někdy veřejnosti nabídne.


Loni jsem zaplatil provoz těchto stránek na rok já, protože mi bylo líto, že by jinak zanikly.

Letos je stejná situace a tak vyhlašuji sbírku na provoz těchto stránek. Chcete li cokoliv přispět můžete na účet 188 44 11 57 / 0600 . 

Pro provoz stránek na rok je potřeba vybrat 4 245 Kč. podaří li se vybrat tuto částku do 10.5.2019 budou tyto stránky pokračovat, nepodaří li se to, zaniknou.

Jména dárců a jejich příspěvek mohu zde, pod tímto oznámením, když s tím budou souhlasit,  s poděkováním zveřejnit. V případě daru napište prosím do zprávy příjemci: "Souhlasím se zveřejněním jména a města", nebo "Souhlasím pouze se zveřejněním města", v takovém případě bude místo jména napsáno pouze: Dárce - město - částka.

V případě, že se částku 4 245 kč nepodaří do 10.5.2019 vybrat, vrátím zaslané příspěvky jejich odesilatelům.

Držím palce, že se podaří částku na provoz stránek vybrat. Tyto autorské stránky o Janu Kudláčkovi,  o jeho životě a díle si to zaslouží.

Děkuji

Mir.Bohem     autor stránek - admin.


P O D Ě K O V Á N Í

Na provoz těchto stránek přispěli tito dobří rodáci a za to jim patří dík.

Rok 2018

  • Mir. Bohem,  Praha                                                       4 245.- Kč

Rok 2019

  • Mir.Bohem,  Praha                                                           300.- Kč